BLOG

Vítejte na našem blogu o digitální bezpečnosti!

V coaledu, z. ú., věříme, že informovanost je klíčem k bezpečnému a zodpovědnému užívání internetu. Proto jsme se rozhodli spustit nový blog, kde budeme sdílet užitečné tipy a informace v oblasti prevence a osvěty rizik v online prostředí.

Každé hlavní téma bude rozděleno na podtémata a rozpracováno v několika týdnech. Každý týden vám přineseme nový příspěvek, který vám pomůže snadno rozvíjet vaše digitální dovednosti a bezpečnostní povědomí. Naším cílem je vytvořit místo, kde najdete všechny důležité informace na jednom místě.

Sledujte náš blog a zůstaňte informováni o nejnovějších trendech a praktických radách v oblasti digitální gramotnosti a kyberbezpečnosti.

digitální bezpečnost

Informace na internetu – pravdivé i lživé

fakta x názory, pravda x nepravda na internetu
dezinformace

V dnešní digitální době je nesmírně důležité umět rozlišovat mezi pravdivými a nepravdivými informacemi na internetu. Šíření dezinformací a manipulativních zpráv je snadnější než kdykoliv předtím, což představuje významné riziko pro společnost. Kritické myšlení a schopnost ověřovat informace se stávají klíčovými dovednostmi. Kritické myšlení znamená nepodléhat prvnímu dojmu nebo obecnému mínění. Je třeba analyzovat, vyhodnocovat a vysvětlovat informace, což snižuje riziko, že budeme přijímat povrchní informace nebo jednat na základě předsudků.

Pravdivé vs. nepravdivé informace

Jedním z hlavních problémů současnosti je, že pomluvy a nepravdy se mohou díky internetu rychle rozšířit k širokému publiku. Ne každý, kdo šíří informace, má čisté úmysly nebo se dokáže na věc dívat objektivně. Proto je důležité si od každé informace vytvořit odstup, připustit i odlišný pohled a informace si ověřit.

Mediální sdělení na internetu

Informace na internetu mohou mít různé cíle – od informování o aktuálních událostech, přes zábavu, až po snahu přesvědčit ostatní o určité pravdě. Mnohé weby šíří zprávy se smyšleným obsahem, které mají být zábavné, ale někteří lidé je mohou brát vážně. Je proto důležité číst nejen titulky, ale celý obsah článků.

Fakta vs. názory

Je klíčové rozlišovat mezi fakty a názory. Fakta informují o tom, co se stalo, kdy a jak se událost odehrála. Názory naopak vyjadřují osobní pohled na danou věc. Seriózní weby tato dvě odlišují, zatímco neseriózní často míchají fakta a názory dohromady, aby vyvolaly silné emoce.

V následujících týdnech se budeme věnovat jednotlivým aspektům tohoto tématu a naučíme vás, jak rozpoznat dezinformace, jak ověřovat důvěryhodnost zdrojů a jak se bránit manipulaci na internetu. Sledujte náš blog a staňte se digitálně informovanými uživateli internetu.

ZDROJE: O2 Chytrá škola, Hoax.cz, E-Bezpečí

Důvěryhodnost zpráv a jak je posoudit?

Kdo může publikovat na internetu? 

Internet je dostupný téměř každému a publikovat na něm může kdokoliv. Webové stránky, blogy a sociální sítě umožňují šíření informací zdarma nebo za nízké náklady. To znamená, že každé sdělení nemusí být pravdivé, i když je zveřejněné. Některé platformy se snaží kontrolovat a odstraňovat nepravdivý obsah, ale není možné zkontrolovat všechny příspěvky. 

Jak posoudit důvěryhodnost mediálních sdělení? 

Existuje několik kritérií, podle kterých lze posoudit důvěryhodnost článků a příspěvků: 

 • Autorství: Je článek podepsán konkrétní osobou? Pokud ne, je to podezřelé.  
 • Vlastnictví webu: Je dohledatelný vlastník webu? Anonymita může naznačovat nezištné úmysly. 
 • Zdroje: Obsahuje článek nebo příspěvek na soc. stránkách ověřené zdroje? Každá zpráva by měla mít odkazy na důvěryhodné zdroje (odkazy, linky, informace od odborníků). 
 • Bulvární titulky: Důležitost zprávy by neměla být zvyšována šokujícími titulky. 
 • Oddělení zpráv a komentářů: Faktické zprávy a názory by měly být jasně odděleny. 
 • Reklamy: Reklamní obsah by měl být jasně odlišen od redakčního obsahu. 

Existují zdroje, které zkoumají důvěryhodnost jednotlivých médií.  

Např.  Veřejnoprávní zpravodajství:  

ČT24 www.ct24.cz  

Český rozhlas www.irozhlas.cz  

ČTK www.ceskenoviny.cz 

Weby upozorňující na dezinformace:  

Hoax.cz www.hoax.cz  

Manipulátoři.cz www.manipulatori.cz  

Hate Free https://www.hatefree.cz/blo/hoaxy  

 

Hodnocení médií:  

Rating médií: Nadační fond nezávislé žurnalistiky – https://rating.nfnz.cz/  

Databáze dezinformačních webů – https://www.konspiratori.sk/  

Ověřování věrohodnosti obrázků: aplikace Images – https://images.google.cz  

Ověřování pravdivosti videí, návod jak na to – http://www.factczech.cz/materials/18 

 

ZDROJE: O2 Chytrá škola, Hoax.cz, E-Bezpečí  

Co lidi vede k šířením nepravd a zavádějících zpráv? Deep fakes, co je to?

Proč někdo publikuje nepravdivé nebo zavádějící zprávy? 

Motivace k šíření nepravdivých informací mohou být různé: 

  • Zisk z reklamy: Vysoká návštěvnost webu přináší vyšší příjmy z reklam. 
  • Politické zájmy: Dezinformace mohou ovlivnit veřejné mínění a politické volby. 
  • Osobní zviditelnění: Někteří lidé chtějí být zajímaví a dosáhnout širokého sdílení svých příspěvků. 

Zdroj: YouTube

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/creator-viral-tom-cruise-deepfakes-speaks-rcna356

 Deep fakes  

Deep fake je technologie umožňující realistickou úpravu videí, především tváří zobrazených osob. Tímto způsobem lze vytvořit videa, kde lidé říkají věci, které nikdy nepronesli, nebo jsou nahrazovány jejich obličeje. Deep fakes mohou být velmi věrohodné a představují etické a bezpečnostní riziko. 

Jak zpozorovat podezřelý obsah? 

Je důležité se vždy ptát: 

  • Kdo stojí za informací? Je to skutečná osoba? 
  • Má profil fotografie? Je nově založený nebo existuje řadu let?
  • Šíří informace jen z jednoho či dvou zdrojů? Soustředí se na jedno téma? 
  • Jaký používá slovník? Odpovídá na dotazy? 

Je stránka označena jako satirická? 

Toto se samozřejmě netýká jen sociální sítě Facebook. Falešné profily jsou i na Twitteru nebo Instagramu. YouTube se také stává virálním prostředkem* pro šíření dezinformací. 

Jak postupovat při zjištění nepravdivé informace? 

Na sociálních sítích můžete diskutovat pod příspěvkem a sdílet své poznatky s ostatními. Můžete také příspěvek nahlásit správci nebo sociální síti. Pokud má web kontaktní údaje, kontaktujte autora. Rovněž můžete informovat projekty kontrolující fakta jako hoax.cz nebo manipulátoři.cz. 

ZDROJE: O2 Chytrá škola, Hoax.cz, E-Bezpečí  

V následujících týdnech se budeme věnovat jednotlivým aspektům tohoto tématu a naučíme vás, jak rozpoznat dezinformace, jak ověřovat důvěryhodnost zdrojů a jak se bránit manipulaci na internetu. Sledujte náš blog a staňte se digitálně gramotnými a informovanými uživateli internetu. 

* virální obsah = jakýkoliv obsah (obrázek, video, text aj.), který se šíří online mezi uživateli, nejčastěji prostřednictvím sociálních sítí.

Ověřeno MonsterInsights