Letohrad otevřel dveře kybernetické bezpečnosti díky coaledu, která pokračuje v osvětě pro každého!

29. března, 2024

Ve čtvrtek 21. března 2024 se v kulturním domě Letohrad uskutečnila druhá přednáška letošního roku organizovaná vzdělávací neziskovou organizací coaledu, z. ú. Přednášku na téma „Kybernetická a informační bezpečnost“ vedli Petr Nohel a Martin Hájek z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

U příležitosti této přednášky starosta města Letohrad a senátor Parlamentu České republiky, Petr Fiala, podpořil projekt coaledu slovy, která zdůrazňují význam takovýchto setkání: „Domnívám se, že není mnoho měst, kde by občané měli možnost formou pravidelných přednášek odborníků rozšiřovat své obzory v mnoha oblastech současné doby, jako je kyberbezpečnost, umělá inteligence, sociální sítě, ochrana před podvody a celá řada dalšího. Jsou to věci, se kterými se setkáváme prakticky každý den, a často jim nevěnujeme patřičnou pozornost. A pak může přijít den, kdy toho (bohužel pozdě) litujeme. Jsem moc rád, že letohradští (samozřejmě i přespolní) tuto možnost díky coaledu mají. Využijte jí rozhodně i vy ostatní,“ nechal se slyšet bezprostředně po konci přednášky od NÚKIB.

Jedním z klíčových bodů přednášky byla zodpovědnost každého z nás za vlastní přístup k počítači a heslům. Vyvstává zde otázka, zda si uvědomujeme důležitost zásad archivace, zálohování a dodržování bezpečnostních předpisů. Důraz byl kladen také na podvědomé bezpečnostní mechanismy, které v reálném světě používáme automaticky, ale v kyberprostoru často opomíjíme.

Jak zabránit úniku osobních údajů?

Přednáška poskytla praktické tipy, jak se vyhnout úniku citlivých informací, ať už se jedná o odpozorování hesel nebo o zabezpečení přenosných zařízení. Bylo zdůrazněno, že i něco zdánlivě jednoduchého, jako je zámek na obrazovce počítače, může výrazně snížit riziko nechtěného přístupu k osobním údajům.

Dalším důležitým tématem bylo zálohování dat. Zálohy by měly být prováděny pravidelně a uchovávány na bezpečném místě, odděleně od pořizovacího zařízení. Tento krok je klíčový pro zajištění kontinuity činnosti organizace v případě náhlého výpadku informačních systémů.

Pilíře kybernetické bezpečnosti? Silné heslo!

Bezpečnostní odborníci na přednášce zdůraznili význam silných hesel a dvoufázového ověření. Silné, alespoň patnáctimístné heslo, obsahující kombinaci velkých a malých písmen, čísel a speciálních znaků, je první linií obrany proti neoprávněnému přístupu. Dvoufázové ověření pak přidává další vrstvu ochrany, zajistí-li, že i v případě získání hesla bude útočník potřebovat další kód nebo token pro přístup k účtu. Na připomínku, jak si mají lidé zapamatovat takto dlouhá hesla, reagovali odborníci z NÚKIB doporučením na používání správců hesel, která slouží k uchovávání hesel v bezpečí a uživatel si tak musí pamatovat pouze jedno „superheslo“ ke správci.

Nepodceňujte e-mailovou komunikaci

Ve světě, kde jsou přenosná zařízení a e-maily denním chlebem, je důležité dodržovat bezpečnostní opatření. Nikdy bychom neměli zapomínat na antivirovou ochranu našich zařízení a měli bychom být opatrní při otevírání e-mailových příloh nebo při poskytování našich údajů online. Důležité je také myslet na aktualizaci softwarů na všech zařízeních, které často slouží k nápravě tzv. zranitelností, tedy nedostatků v předchozích verzích systémů.

Starosta Letohradu Petr Fiala vyjádřil podporu iniciativě coaledu, ale také vyzval občany Letohradu a okolí, aby využívali příležitosti k rozšiřování svých obzorů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato přednáška je důkazem, že Letohrad si klade za cíl být předním městem v oblasti digitálního vzdělávání a prevence. „V dnešním světě, kde jsou informace a digitální technologie neodmyslitelnou součástí našich životů, je nezbytné, abychom byli informováni a chráněni,“ zdůraznil Petr Fiala.

„Coaledu, společně s městem Letohrad a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, nás vede příkladem, ukazuje cestu a poskytuje nástroje pro bezpečnější digitální prostředí pro nás všechny. Je mi velkou ctí být jedním z ambasadorů tohoto smysluplného osvětového a dlouhodobého projektu, který jsme i jako samospráva města rádi podpořili,“ dodal starosta města Letohrad a senátor Parlamentu České republiky, Petr Fiala.

Autor článku: Bc. Filip Červinka – ředitel marketingu coaledu, z. ú.

Ověřeno MonsterInsights